TSUBAKI

Mayfran International

MAYFRAN INTERNATIONAL

Firma byla založená v roce 1933 v Clevelandu (USA) podnikateli Meyfarthem a Frantzem pocházejícími z Německa a dnes je Mayfran firmou, která je celosvětově na prvním místě v poskytování řešení v oblasti managementu šrotu a chladiva a manipulace s materiálem v kovozpracující výrobě, recyklaci, zpracování pevných odpadů a v oblasti jiných aplikací. Společnost je poskytovatelem originálního prvotního vybavení pro výrobce obráběcích strojů a pro jejich uživatele.

Výrobky Mayfran zajišťují dopravu, filtraci, separaci, trhání, briketování a zpracování materiálů a kapalin pro automobilový průmysl, letectví a kosmonautiku, výrobu spotřebních výrobků, energetiku, pro zpracování oceli, pevných odpadů, výrobu buničiny a papíru, zdravotnických výrobků, těžkých výkonných zařízení a pro příbuzná průmyslová odvětví.

Firma Mayfran vyrábí po celém světě v lokalitách ve Spojených státech, v Evropě, Japonsku, Koreji, Indii a Číně. Služba zákazníkům je propojená do celosvětové sítě prostřednictvím dceřiných společností a zastoupení. Skupina zaměstnává okolo 900 lidí po celém světě a 300 pracovníků v Evropě.

Od září 2012 je Mayfran worldwide částí japonské společnosti Tsubakimoto Chain Group, Osaka, Japonsko.