NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more
NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more

DOPRAVNÍK POPELA PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD

Technologie k manipulaci s horkými a brusnými materiály.

Odstraňovače mokré strusky Mayfran jsou po celém světě v provozu po desetiletí; ve spalovnách odpadů a spalovnách nebezpečných látek z chemického průmyslu a v přepravě užitkového dřeva a jeho spalování.

Horký popel a struska padají z pece do odstraňovače mokré strusky naplněného vodou. Zde se struska ochladí. Odstraňovač mokré strusky přepravuje vychladlý materiál k následnému procesu nebo do kontejneru. Různé systémy dopravníků Mayfran zajišťují individuální řešení.

Bezpečné a robustní odstraňovače mokré strusky Mayfran nabízejí nejvyšší standard provozní bezpečnosti. .

  • brožura
  • Contact

PRODUCT INQUIRY

Your request for :

Your contact person is: Mayfran Product Support

Sender
Message
Other