TSUBAKI


A250

Přiváděcí vsázkový dopravník pro lehký šrot

A400

Přiváděcí vsázkový dopravník pro karosérie vozidel

A600

Přiváděcí vsázkový dopravník pro karosérie vozidel a paketovaný šrot