NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more
NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more

VYSOKOTLAKÉ SYSTÉMY CHLADIVA

Vysokotlaké systémy chladiva začleněné do dopravníku pro třísky nebo do systémů ConSep® a MagSep® napomáhají zvýšit rychlost operací řezání, frézování a vrtání při zlepšení kvality výrobků díky udržování chladných nástrojů i obrobků a rychlému odstraňování třísek. Začlenění vysokotlakého systému chladiva do sklonu dopravníku pro třísky nebo do nádrže chladiva šetří místo na podlaze a zjednodušuje instalaci.

  • brožury
  • Kontakt

PRODUCT INQUIRY

Your request for :

Your contact person is: Mayfran Product Support

Sender
Message
Other