TSUBAKI

VYSOKOTLAKÉ SYSTÉMY CHLADIVA

Vysokotlaké systémy chladiva začleněné do dopravníku pro třísky nebo do systémů ConSep® a MagSep® napomáhají zvýšit rychlost operací řezání, frézování a vrtání při zlepšení kvality výrobků díky udržování chladných nástrojů i obrobků a rychlému odstraňování třísek. Začlenění vysokotlakého systému chladiva do sklonu dopravníku pro třísky nebo do nádrže chladiva šetří místo na podlaze a zjednodušuje instalaci.

  • brožury
  • Kontakt

Product inquiry

Your request for High pressure coolant systems
Your contact person is: Mayfran Product Support

Sender
Message
Other
Answer on telephone
Answer with email