NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more
NEW!
MAYFRAN REMOTE SUPPORT APP
read more

PNEUMATICKÉ ODSÁVÁNÍ TŘÍSEK A PILIN

Pneumatický systém odsávání třísek a pilin Mayfran poskytuje nákladově efektivní shromažďování šrotu z operací obrábění a přepravu k centrálnímu ukládání do nádob nebo k operaci zpracování. Jsou k dispozici konstrukce na bázi odfukování nebo odsávání, tím pneumatická přeprava třísek a pilin nabízí snížené pracovní náklady, zlepšení čistoty a významné zvýšení doby provozuschopnosti ve srovnání s manuálními činnostmi při odstraňování třísek a pilin. Systémy jsou dostatečně flexibilní, aby splnily širokou rozmanitost uspořádání obráběcích strojů, včetně inovační konstrukce u nástroje u velkých obráběcích strojů portálového typu.

  • brožury
  • Video
  • Contact

<embed data="Mayfran_swarf_extraction_-_english.swf" type="application/x-shockwave-flash" src="/fileadmin/user_upload/videos/Mayfran_swarf_extraction_-_english.swf" height="400" width="550" />

PRODUCT INQUIRY

Your request for :

Your contact person is: Mayfran Product Support

Sender
Message
Other